artikel

Vänsterpartiets nya landsbygdsprogram

I slutet av mars presenterades Vänsterpartiets nya landsbygdsprogram i samband med en konferens i Syninge.

Jonas Sjöstedt säger:
– Jag ser framförallt tre frågor som är högaktuella och som kräver politiska lösningar omedelbart. Det är mineralfrågan, där det i nuläget står utländska företag fritt att praktiskt taget gratis utvinna mineraler i Sverige. Bristen på utbildad sjukvårdspersonal, till exempel läkare, är en annan. De gröna näringarnas framtida utveckling är en tredje, inte minst ur klimatsynpunkt. I rapporten finns det utmärkta förslag som bidrar till en lösning på de problem som finns.

Se presskonferensen nedan eller via Vänsterpartiets  Bambuser-kanal

[iframe id=”http://embed.bambuser.com/broadcast/3460796″]

 

 

Kopiera länk