artikel

Föreläsningar av Kvinnojouren-en fristad i ingenmansland

Under hösten håller Kvinnojouren-en fristad i ingenmansland föreläsningar runt om i länet.

Qjouren-logga-300x26818 september ”Mäns ansvar för mäns beteende” Jesper Fundberg

18 september ”Mäns ansvar för mäns beteende” Jesper Fundberg

19.00 F214 (Ridhuset), Campus, Östersund

Människor behöver språk och verktyg för att arbeta för ett jämställt samhälle. I Sverige saknar många män just detta. Är det därför reaktionerna blir så starka när kvinnor sätter gränser för patriarkatet? Föreläsningen handlar om hur män gör manlighet och om hur man kan få män att förändra och bryta mönster. Och vad händer då? Jesper Fundberg är etnolog och forskar om maskulinitet. Han har skrivit om pojkars manlighetsskapande, makt och normer, och arbetar även med jämställdhetsutbildning för manliga chefer. Han är verksam i Malmö.

2 oktober ”Barnfrid och kvinnofrid – motsättningar, samband och visioner” Gudrun Nordborg

12.15 Studioscenen, Storsjöteatern, Östersund
19.00 Biblioteket, Folkets Hus, Bräcke

Om rättens förhållningssätt till barn som upplevt våld med fokus på vårdnad och umgänge Gudrun Nordborg har under många år haft ett stort engagemang för utsatta kvinnor och barn. År 2010 utnämndes Gudrun till juris hedersdoktor vid Umeå universitet. Hon har haft en central roll som kunskapsspridare av forskning om våld mot kvinnor och barn både under sin tid som lektor vid Umeå universitet och som informationschef vid Brottsoffermyndigheten.

30 oktober ”Kvinnor och mänskliga rättigheter – historia och politik” Catarina Lundström

12.15 Studioscenen, Storsjöteatern, Östersund
19.00 Matsalen, Anders-Olof skolan, Hammarstrand

Välkomna till en föreläsning om mänskliga rättigheter ur ett genusperspektiv – från franska revolutionen till i dag! Catarina Lundström är historiker, skribent och kulturtjänsteman som ägnat sig åt genusfrågor i olika sammanhang sedan 1980-talet. Hon har undervisat i genusvetenskap vid Mittuniversitetet och disputerat med avhandlingen ”Fruars makt och omakt – kön, klass och kulturarv 1900-1940”. I dag arbetar hon som kultursamordnare vid Landstinget Västernorrland.

6 november ”Mäns våld mot kvinnor—Erfarenheter av och vägen bort från våld” Eva-Britt Svensson
12.15 Studioscenen, Storsjöteatern, Östersund
19.00 Gamla Lanthandeln, Strandvägen, Krokom

Eva-Britt Svensson har arbetat med jämställdhetsfrågor sedan 70-talet i nätverk, organisationer och partipolitiskt. Hon är aktiv inom kommun- och landstingspolitik och var under sju år EUparlamentariker för Vänsterpartiet. I EU-parlamentet var hon flera år ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor. Könsbaserat våld var en av de prioriterade frågorna. Numera är hon EU-parlamentets expert i Europeiska jämställhetsinstitutets expertforum. Välkommen att förkovra dig inom jämställdhets- och kvinnofridsområdet

18 november ”Rätten till ersättning vid brott—olika regler men ofta samma belopp?” Ulf Hjerppe

18.30 Länsbiblioteket, Östersund

Ulf Hjerppe är jurist och medieansvarig vid Brottsoffermyndigheten. Han har arbetat med brottsofferfråger i 10 år och har bl a varit projektledare för Rättegångsskolan. Ulf föreläser om brottsoffers rättigheter och särskilt om rätten till ekonomisk kompensation.

27 november ”Utan uppehållstillstånd och utsatt för våld” Monica Burman

12.15 Studioscenen, Storsjöteatern, Östersund
19.00 Centralbiblioteket, Strömsund

Monica Burman presenterar en kritisk analys av hur utlänningslagen försvårar situationen för kvinnor som immigrerat till Sverige för att leva ihop med en man. Vad händer när kvinnan utsätts för våld av mannen samtidigt som hon saknar uppehållstillstånd? Monica Burman är forskare och lärare i juridik vid Juridiskt forum, Umeå universitet. Hon forskar om den rättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i bland annat straffrätt, familjerätt och utlänningsrätt.

Du hittar mer information på kvinnojour.nu och på deras Facebooksida.

Kopiera länk