artikel

Trafik och miljö med Östersunds partiförening

Nehro med ung familj2
På Stortorget utanför Storsjöteatern hjälpte Nehro Mostafaee till med utdelning av flygblad till förbipasserande.

Lördagen den 21 september ordnade Östersunds kommun traditionsenligt Europeiska trafikantveckan, för att upplysa invånarna om trafik- och miljöfrågor. Från Vänsterpartiet Östersund deltog en handfull representanter med information till förbipasserande om vår politik. Inne på Storsjöteatern hölls ett bokbord där information om partiets förslag för trafik och miljö presenterades. Allmänheten kunde där också ställa frågor till våra företrädare i regionförbundets beredning för infrastruktur och kollektivtrafik och i Östersunds kommuns miljö- och samhällsnämnd.

Den här typen av utåtriktade aktiviteter, där vi har möjlighet att prata med människor och diskutera politik under avslappnade former, upplever vi i partiföreningen som mycket positiva. Under sommaren har partiets företrädare vid ett flertal tillfällen funnits på stan för att dela ut flygblad om aktuell politik och höra vad folk tycker om det politiska läget i kommunen. I synnerhet när vädret är bra uppstår många givande samtal. Vi har fått ut ett fyrsiffrigt antal flygblad och responsen vi har fått från förbipasserande är övervägande positiv.

Kopiera länk