artikel

Vänsterpartiet intar Stortorget i Östersund 19 augusti

affischförslag 2 Ulla Andersson web

 

Programmet under dagen: 

11.30 Musik med Carry the boat
11.45 Tal av Ulla Andersson
12.00 Auktion
12.10 Tal av Sonny Hoffman
12.20 Tal av Elin Morén
12.30 Tal av Jessika Svensson
12.45 Musik av Carry the boat

16.00 Tal av Ulla Andersson
16.15 Auktion
16.25 Tal av Sonny Hoffman
16.35 Tal av Elin Morén
16.45 Tal av Jessika Svensson
17.00 Musik av Carry the boat

Kopiera länk