artikel

Lokal kommun- och landstingsdag 16 november

En dag i politikens tecken, som riktar sig särskilt till dig med ett förtroendeuppdrag i kommunen eller landstinget.

Förmiddagen ägnas åt rollspel där nya och mer erfarna förtroendevalda tillsammans får testa hur det är att sitta på ett nämndmöte. Vi kommer också att få se korta filmklipp där några centrala partiföreträdare berättar om vårt kommun- och landstingsarbete och ger
oss diskussionsfrågor. Under eftermiddagen delar vi upp oss i grupper för att titta närmare på olika frågor som kan vara aktuella i arbetet både i kommunerna och i landstinget. Vi har bjudit in flera olika föreläsare för att inleda diskussioner om följande fyra teman:

Barn, skola och utbildning
– Ger vi tillräckliga resurser till barn med särskilda behov?
Vård och omsorg
– Hur ser sjuksköterskornas kunskapsbas ut och hur kan den bäst användas i samverkan
mellan kommun och landsting?
Centrum/periferi
– Hur kan partiet förbättra service och kommunikationer för landsbygden?
Kultur
– Vilken kultur finns i länet och är den tillgänglig?

Program (preliminärt)
09.30 Fika
10.00 Nämndmöte
11.30 Film för Vänsterpartiets parlamentariker (Jonas Sjöstedt inleder)
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning: Film för Vänsterpartiets parlamentariker (Ida Gabrielsson inleder)
14.00 Fika
14.15 Temaföreläsningar och gruppdiskussioner
16.00 Avslutning

Reseersättning
Distriktet betalar ut reseersättning för dig som behöver åka buss/tåg/bil till Östersund, samåk gärna.

Mat
Vi bjuder på mat och fika, vegetariskt är utgångspunkten. Har du allergier eller är överkänslig anger du det när du anmäler dig.
Anmälan
Deltagande är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag 12 november!

Anmäl dig till: [email protected] eller ring 063-51 64 56

Kopiera länk