artikel

Såhär tycker Vänsterpartiet i region Jämtland Härjedalen om tandvården

Att landstinget har mycket dålig ekonomi är nog ingen nyhet för någon. Men ett betydligt större och allvarligare problem är att vi har svårt att rekrytera personal på en rad områden inom både hälso- och sjukvård och folktandvård.

De små klinikerna i tandvården fungerar väl fram till att tandläkaren går i pension. Då får vi problem att rekrytera och det resulterar i att kliniken stängs och ersätts med ambulerande tandläkare. Det är situationen i Kälarne, Föllinge och Hede och före dess i Änge till exempel. Det har pågått under ett flertal år. Att ha en ambulerande tjänst är inte något attraktivt arbetsvillkor.

Nyutexaminerade tandläkare kräver handledning (precis som allmänläkare på hälsocentral som gör AT-tjänstgöring). Det är svårt att klara på en enläkarklinik. Rekrytering och utbildning underlättas om vi har kliniker med minst två tandläkare. För att åstadkomma detta krävs ett större patientunderlag och därför slår vi ihop ett antal (5 st) mindre kliniker till större enheter. Vi går från 20 kliniker till 15. Att vi inte ändrar något i Hede och Hoting beror på att reseavstånden blir orimliga.

I en modern tandvård så arbetar tandläkaren i ett team med hygienist och sköterska. Två tandläkare betyder två team på kliniken. Två team betyder att man kan lägga arbetstiderna något omlott och på det viset kunna erbjuda patienttider på kvällar och tidiga morgnar. Två team betyder också att man kan rycka in för varandra och på så sätt slippa lämna återbud till patienter som har större tandvårdsbehov.

Två team betyder också att delar av specialisttandvård som idag görs i Östersund kan läggas ut till flera kliniker. Det betyder färre resor för dom som har större tandvårds-behov. 70 procent av befolkningen har behov av tandläkarbesök mindre än en gång per år.

Vuxentandvård inom Folktandvården lever i en ren konkurrenssituation gentemot den privata tandvården. Det råder fri etableringsrätt för tandläkare. Det har det alltid gjort. Vi har en ambition att utveckla och öka antalet patienter som kan och vill gå till Folktandvården. Det kräver att vi kan erbjuda tider utan längre väntan, att vi har duktig personal som stannar i Folktandvården (kontinuitet för patienten), att vi har attraktiva arbetsplatser där handledning, utbildning och utbyte kollegor emellan fungerar väl och där man kan ge modern tandvård till fler patienter.

Dessa är våra bevekelsegrunder för det beslut om sammanslagning av kliniker som vi tagit. Regiongruppen har diskuterat detta flera gånger och tagit in information från verksamheten och vi är helt överens.

På varje ort där förändring har varit aktuell har vi S, V och MP kallat till möten med personal och allmänhet för att informera och diskutera. Det ursprungliga förslaget har därefter justerats i de delar som berör Hoting och Hede.

Förändringen i Bräcke och Gällö har fått särskild uppmärksamhet och det som avgjorde där var det faktum att personalen på kliniken i Gällö bestämt sig för att öppna en privat klinik. Det betyder att kliniken i Bräcke blir kvar sådan den är medan vi avvecklar folktandvården i Gällö.

Vi svarar gärna på frågor. Ring eller skriv så kommer vi till ett möte med er partiförening. Det kan ju finnas andra frågor inom regionens hägn som ni också vill diskutera.

 

MonaLisa Norrman, regionråd (V)
[email protected]
070-266 77 89

Kopiera länk