artikel

Vänsterpartiet Jämtlands län kräver landsbygdssatsningar

Storstäderna gynnas på landsbygdens bekostnad. Det går igen från skatteutjämning där rika förortskommuner till Stockholm gynnas på landsbygdens bekostnad, till hur alliansens så kallade ”valfrihet” och vinstjakt inneburit sämre service och tillgänglighet inte minst på landsbygden. Marknaden löser inte landsbygdens behov. Vårdcentraler, skolor, apotek och bibliotek riskerar att försvinna. Med ökat statligt ansvar, stoppade privatiseringar, utökad service och bra resursfördelning kan vi få människor att bo kvar och flytta hit, och få företag att etablera sig här.

Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela landet. Några av våra förslag är:
– En bättre fördelningspolitik ska finnas för att garantera tillgången till apotek över hela landet och systemet med apoteksombud ska permanentas.
– Posten ska ges i uppdrag att ge god och likvärdig service i hela landet.
– Den lokala kommersiella servicen på landsbygden ska stärkas genom stöd till lanthandel och drivmedelsstationer.
– Utvecklingen av fler lokala bankkontor ska stödjas.
– En tryggad polisförsörjning ska säkerställas i hela landet.
– Inför en möjlighet att kunna få studieskulder nedskrivna vid flytt till och verkan i landsbygden.
– Låt staten gå in med sjuklön för småföretagare de första 14 dagarna.
– Säkerställ möjlighet att få lån till boende och företag genom bättre ägardirektiv till statliga banken SBAB.
– Kommunerna och regionen bör kunna gå in som borgenär vid etableringar och satsningar på landsbygden.

I Jämtlands län finns många resurser i form av de gröna näringarna. Landsbygden är en närande del av Sverige och borde få behålla mer av den avkastning som detta ger. Vi tror på samverkan med andra partier i länet i dessa frågor.

Landsbygdens infrastruktur är viktig. Anslagsfördelningen ska spegla de faktiska behov som finns. Med en utvecklad lokal och regional kollektivtrafik skapas förutsättningar för vår landsbygd. Med tåg som snabbt når Stockholm, Trondheim, Umeå och Sundsvall minskas behovet av miljöförstörande flyg och flygplatser som Bromma förlorar sitt berättigande. Lösningen är ett statligt ansvar och en ökad statlig finansiering. Bredband och mobiltelefoni är viktiga delar i infrastrukturen. Vänsterpartiet anser att staten ska garantera fast telefoni och bra mobiltäckning i hela landet.

Vänsterpartiet visar med vår politik och våra krav att vi är det nya landsbygdspartiet. Vänsterpartiet Jämtlands län kommer fortsätta driva landsbygdsfrågor i alla sammanhang.

Kopiera länk