artikel

Nej till TTIP, ja till demokrati!

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Enligt förespråkarna ska avtalet främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort så kallade handelshinder. 

Men TTIP är ett omfattande avregleringsavtal som ger storföretagen mer makt. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största handelsavtalet i världen och få stora konsekvenser för Sverige. 

Såväl EU som USA vill att det med TTIP ska inrättas en skiljedomstol med privata jurister, utanför det nationella rättssystemet, som ”löser” eventuella tvister. Som förslaget ser ut nu kan företag få rätt att stämma stater om de anser att nationella lagstiftningar hindrar dem och deras möjlighet att göra vinst. 

TTIP utgör därmed ett hot mot demokratiska beslut och innebär att makt över vår framtid flyttas från folkvalda som tar beslut i öppna församlingar till advokater som tar beslut i slutna förhandlingar. Detta kan Vänsterpartiet inte acceptera. 

Mot bakgrund av de risker som TTIP-avtalet kan innebära för demokrati, människor, mat och miljö måste nu regeringen ta ställning. Ska medborgarnas eller storföretagens intressen gå först? Därför är det olyckligt att Socialdemokraterna tvekar. 

Frågan kommer att avgöras på Socialdemokraternas kongress i Västerås sista helgen i maj. Socialdemokraterna i Malmö vill att kongressen tar ställning mot TTIP. Den socialdemokratiska partistyrelsens motionssvar är otydligt och ger näringsminister Mikael Damberg i det närmaste fritt spelrum framöver. 

Istället för detta vaga ställningstagande borde Socialdemokraterna ta till sig av den omfattande kritiken mot TTIP. LO är tydliga och säger nej till skiljedomstolen i TTIP-avtalet. Vänsterpartiet uppmanar därför Socialdemokraterna att ta tydlig ställning och välja sida. Ska medborgarna, demokratin, klimatet och arbetsrätten gå först – eller storföretagen? Vi hoppas att kongressombuden väljer rätt väg och att Socialdemokraterna tar tydlig ställning mot TTIP. 

Vänsterpartiet Jämtlands län genom Jessika Svensson, distriktsordförande

Kopiera länk