artikel

Årskonferensuttalande 2017: Skydda vårt vatten!

Vänsterpartiet Jämtlands län antog ett uttalande på årskonferensen den 26 februari 2017. Här är uttalandet i sin helhet:

Vänsterpartiet vill säkerställa länets vattentillgångar

Den kraftiga exploateringen av Åredalen som gett förödande konsekvenser för Åresjön och prospekteringen av vanadin i alunskiffer kring Storsjön med framtida dagbrott och omfattande gruvbrytning är en ödesfråga.

Med exempel från Talvivaara i Finland färskt i minnet där åtskilliga hektar med död skog, illaluktande och förgiftade vattendrag fyllda med farliga tungmetaller har gjort vattnet otjänligt för allt levande så är det inte svårt att se riskerna för våra vattendrag.

Vi har ett ansvar att förvalta våra naturtillgångar för kommande generationer. Att ge vinstintresset fritt spelrum att exploatera länets naturmiljöer är oansvarigt.

Utan rent vatten är det inte möjligt att fortsätta leva i vårt län.

Därför är det viktigt att använda försiktighetsprincipen och att säga nej till prospektering och brytning av vanadin i alunskiffer, att hindra överexploatering kring och i våra vattendrag och att förhindra storskaliga fiskodlingar och annan överdriven exploatering av våra sjöar.

Förgiftning av vårt vatten sprider sig till stora områden med vattnets flöden och är oåterkalleligt. Det är misstag vi inte har råd att göra.

Därför säger Vänsterpartiet nej till brytning av vanadin i alunskiffer och till fortsatt överdriven exploatering i Åredalen.

Kopiera länk