artikel

Uttalande: Vänsterpartiet gör skillnad!

Vi vill ha ett jämlikt samhälle med en ekonomi som fungerar för alla, inte bara de få rika procenten i toppen av samhället. I budgetsamarbetet med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom 80 jämlikhetsreformer, många med feministisk prägel.

Bland alla reformer kan nämnas gratis medicin för barn, CSN-lån till körkort, bättre regler för deltidsstämpling, avgiftsfria vårdbesök för äldre och glasögonbidrag för barn och unga. Varje reform skapar mer jämlika förutsättningar och gör stor skillnad för de människor som berörs.

Vänsterpartiet har fått igenom tio årliga extra miljarder till välfärden som gör skillnad i sjukvården, skolan och omsorgen. För Jämtlands län har välfärdsmiljarderna inneburit cirka 150 miljoner extra till vård och omsorg, men det krävs mer.

Att göra samhället mer jämlikt är utgångspunkten i all vår politik. Det handlar om att stoppa vinstjakten i välfärden, sex timmars arbetsdag, att stoppa skatteflykten utomlands, en sjukvård att lita på, att stärka hyresgästernas positioner, att skapa en miljöomställning som är rättvis, att stärka de sociala skyddsnäten och bättre pensioner.

Men vi vill mer och behöver bli starkare för att ytterligare pressa regeringen som gärna drar åt höger, som attackerar LSS och sjukförsäkringen och skryter om att införa Europas mest restriktiva flyktingpolitik. Det blir en stor skillnad på politiken när Socialdemokraterna samarbetar med Vänsterpartiet jämfört med när de samarbetar med borgarna. När Vänsterpartiet är med storsatsas det på välfärden och byggs hyresrätter, när borgarna är med blir det orättvisor och nedskärningar.

Vänsterpartiet har fler medlemmar än någonsin och en politik som gör skillnad. Vänsterpartiet är partiet för alla som vill förändra samhället och göra det mer jämlikt. Det är vår tur nu!

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Jämtlands läns årskonferens

Kopiera länk