Inlägg

Utveckla civilförsvaret och satsa på en bra klimat politik

Elden far fram genom ett torrt Sverige och människor oroar sig för nära och kära och några förlorar också sina hem. En tragedi. Här och nu måste vi förbereda oss för en ny verklighet med större risker för den här typen av stora skogsbränder. Vänsterpartiet vill utveckla den nya värnplikten med en möjlig civil tjänstgöring för brandbekämpning och katastrofberedskap.

Läs mer: https://www.vansterpartiet.se/utveckla-den-nya-varnplikten-for-brandbekampning-och-katastrofberedskap/

Kopiera länk