Inlägg

Vänstern värnar landsbygden

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle för alla – inte bara för de rikaste eller för storstadsregionerna. Vi vill att man ska kunna leva och bo i hela länet. Tillsammans bygger vi ett jämlikt samhälle som är hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Landsbygden har försummats under lång tid. Ojämlikheten i levnadsvillkor är stor i många delar av landet när vi jämför kust med inland, och södra Sverige med norra. En hållbar utveckling förutsätter en levande landsbygd som inte tär på jordens resurser. En fri marknad som bara styrs av vinstintressen löser inte detta. Det behövs politisk styrning.

Vi behöver en långsiktig regionalpolitik som garanterar service och infrastruktur i hela länet. Det är förutsättningar för en positiv utveckling för både tätort och landsbygd, liksom för befintliga och nya företag i länet.

Post- och bankservice och dagligvaruhandel är viktigt. All samhällsservice ska nå ut till hela länet och inte centraliseras och bidra till att människor lämnar landsbygden. Små företagen är landsbygdens motor. Vi föreslår förändringar som ger bättre förutsättningar för fler små och växande företag. Vi vill helt slopa sjuklöneansvaret för små företag upp till 10 anställda. Vi vill ha ett socialförsäkringssystem som ger småföretagare samma trygghet vid sjukdom och föräldraledighet som anställda har. Särskilt stöd och information behövs inför generationsväxling. Statliga myndigheter och bolag ska få i uppdrag att anpassa sina upphandlingar så att mindre producenter gynnas.

Det krävs också en regering som vill föra en aktiv regionalpolitik och som vågar fördela landets totala resurser på ett rättvist sätt. Staten måste höja statsbidragen och införa ett rättvisare skatteutjämningssystem. Kommuner och landsting/regioner i inlandet måste få likvärdiga och stabila ekonomiska förutsättningar för att bedriva ett gott regionalt utvecklingsarbete.

Vänsterpartiet vill:

  • Stoppa centraliseringen. All samhällsservice ska nå ut till hela länet på ett sätt som bidrar till att människor inte lämnar landsbygden
  • Ge hela länet tillgång till bredband med hög hastighet, till en rimlig kostnad
  • Upprustning av vägnät och höj standarden på våra grusvägar
  • Återför skattemedel från vatten- och vindkraft för att bidra till den lokala landsbygdsutvecklingen
  • Regionala tillväxtmedel ska fördelas jämställt och med klimat- och miljömässig hållbarhet som utgångspunkt
  • Upphandla miljömässigt hållbart och närproducerat med krav på arbetsvillkor och bra djurskydd

Den 9 september är varje röst lika mycket värd, oavsett storlek på plånboken. Använd din röst för att skapa en framtid och ett samhälle som tillhör alla – inte bara några få. Rösta på Vänsterpartiet!

Marie Svensson, 2: a namn på regionlistan
Fredrik Olofsson, 1: a namn på riksdagslistan

https://www.op.se/artikel/jamtland/insandare-vanstern-varnar-landsbygden

Kopiera länk