Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Jämtlands län

Ett år kvar till valet!

Nu har partiets förslag till valplattform skickats ut och i och med det börjar förberedelserna inför nästa års val. DS kommer att besöka partiföreningarna under hösten för att diskutera valplattformarna på nationell och regional nivå och för att resonera kring hur det ser ut i respektive kommun inför valet.

Årskonferensuttalande 2017: Skydda vårt vatten!

Vänsterpartiet Jämtlands län antog ett uttalande på årskonferensen den 26 februari 2017. Här är uttalandet i sin helhet: Vänsterpartiet vill säkerställa länets vattentillgångar Den kraftiga exploateringen av Åredalen som gett förödande konsekvenser för Åresjön och prospekteringen av vanadin i alunskiffer kring Storsjön med framtida dagbrott och omfattande gruvbrytning är en ödesfråga. Med exempel från Talvivaara i Finland färskt i minnet där åtskilliga hektar med död skog, illaluktande och förgiftade vattendrag fyllda med farliga tungmetaller har gjort vattnet otjänligt för allt levande så är det inte svårt att se riskerna för våra vattendrag. Vi har ett ansvar att förvalta våra naturtillgångar...