Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Jämtlands län

Årskonferensuttalande 2017: Skydda vårt vatten!

Vänsterpartiet Jämtlands län antog ett uttalande på årskonferensen den 26 februari 2017. Här är uttalandet i sin helhet: Vänsterpartiet vill säkerställa länets vattentillgångar Den kraftiga exploateringen av Åredalen som gett förödande konsekvenser för Åresjön och prospekteringen av vanadin i alunskiffer kring Storsjön med framtida dagbrott och omfattande gruvbrytning är en ödesfråga. Med exempel från Talvivaara i Finland färskt i minnet där åtskilliga hektar med död skog, illaluktande och förgiftade vattendrag fyllda med farliga tungmetaller har gjort vattnet otjänligt för allt levande så är det inte svårt att se riskerna för våra vattendrag. Vi har ett ansvar att förvalta våra naturtillgångar...