Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Jämtlands län

EU-seminarium om nattågen till Jämtland

Vänsterpartiets kommunalråd i Östersund, Christina Hedin, var inbjuden den 27 oktober till EU-parlamentet i Strasbourg. Hon medverkade på ett seminarium och berättade där hur viktigt det är med nattåg för vår region och att det är en del av vårt arbete för hållbar utveckling i länet. Det är inte bara i Sverige som nattågen dras in, i resten av Europa har i princip all nattågstrafik upphört. Med på seminariet fanns också en fackförening och den ideella organisationen Back on Track, som berättade hur de arbetar för att få tillbaka nattågstrafiken. I Sverige motsvarar utsläppen av växthusgaser från en enda flygresa utsläppen från...

Vänsterpartiet ny opposition i Region Jämtland Härjedalen

Socialdemokraterna och Moderaterna i Jämtlands län offentliggjorde på kvällen den 13 oktober att de två partierna bildar en ny majoritet i Region Jämtland Härjedalen (före detta landstinget). Det här innebär att majoritetssamarbetet mellan S, V och MP som har varit hittills nu inte längre existerar.  Vänsterpartiet kände inte till detta i förväg utan blev informerade via SMS i samband med att nyheten meddelades media och allmänhet. – Detta kommer att betyda en betydlig högervridning av politiken i regionen, säger MonaLisa Norrman (V). Att få beskedet via SMS, efter ett långvarigt samarbete med Socialdemokraterna, känns respektlöst, säger hon. Förhandlingar har under hösten pågått mellan majoritetspartierna...

Nej till TTIP, ja till demokrati!

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Enligt förespråkarna ska avtalet främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort så kallade handelshinder.  Men TTIP är ett omfattande avregleringsavtal som ger storföretagen mer makt. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största handelsavtalet i världen och få stora konsekvenser för Sverige.  Såväl EU som USA vill att det med TTIP ska inrättas en skiljedomstol med privata jurister, utanför det nationella rättssystemet, som ”löser” eventuella tvister. Som förslaget ser ut nu kan företag...

Alliansfrihet – ja! Nato – nej!

Den sista veckan i maj och första i juni kretsar mer än hundra bombplan över norra delen av Sverige, en stor del av dem från Nato-länder. Men var är den offentliga debatten som handlar om denna enorma militära flygövning – Arctic Challenge Exercise, ACE? Ett närmande till Nato innebär att vi tillåter Nato-styrkor att, med Sverige som bas, öva och bedriva krigsinsatser mot tredje land. Vår trovärdighet som alliansfritt land urholkas och vi fastnar som gisslan i ett spel där det på förhand är bestämt vem som är god och vem som är ond. Media präglas av krigshot och tilltro...