Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Jämtlands län

Nej till TTIP, ja till demokrati!

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Enligt förespråkarna ska avtalet främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort så kallade handelshinder.  Men TTIP är ett omfattande avregleringsavtal som ger storföretagen mer makt. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största handelsavtalet i världen och få stora konsekvenser för Sverige.  Såväl EU som USA vill att det med TTIP ska inrättas en skiljedomstol med privata jurister, utanför det nationella rättssystemet, som ”löser” eventuella tvister. Som förslaget ser ut nu kan företag...

Alliansfrihet – ja! Nato – nej!

Den sista veckan i maj och första i juni kretsar mer än hundra bombplan över norra delen av Sverige, en stor del av dem från Nato-länder. Men var är den offentliga debatten som handlar om denna enorma militära flygövning – Arctic Challenge Exercise, ACE? Ett närmande till Nato innebär att vi tillåter Nato-styrkor att, med Sverige som bas, öva och bedriva krigsinsatser mot tredje land. Vår trovärdighet som alliansfritt land urholkas och vi fastnar som gisslan i ett spel där det på förhand är bestämt vem som är god och vem som är ond. Media präglas av krigshot och tilltro...

Vänsterpartiet Jämtlands län kräver landsbygdssatsningar

Storstäderna gynnas på landsbygdens bekostnad. Det går igen från skatteutjämning där rika förortskommuner till Stockholm gynnas på landsbygdens bekostnad, till hur alliansens så kallade ”valfrihet” och vinstjakt inneburit sämre service och tillgänglighet inte minst på landsbygden. Marknaden löser inte landsbygdens behov. Vårdcentraler, skolor, apotek och bibliotek riskerar att försvinna. Med ökat statligt ansvar, stoppade privatiseringar, utökad service och bra resursfördelning kan vi få människor att bo kvar och flytta hit, och få företag att etablera sig här. Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela landet. Några av våra förslag är: – En bättre fördelningspolitik ska finnas för att garantera...