Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Jämtlands län

Vänsterpartiet Jämtlands län kräver landsbygdssatsningar

Storstäderna gynnas på landsbygdens bekostnad. Det går igen från skatteutjämning där rika förortskommuner till Stockholm gynnas på landsbygdens bekostnad, till hur alliansens så kallade ”valfrihet” och vinstjakt inneburit sämre service och tillgänglighet inte minst på landsbygden. Marknaden löser inte landsbygdens behov. Vårdcentraler, skolor, apotek och bibliotek riskerar att försvinna. Med ökat statligt ansvar, stoppade privatiseringar, utökad service och bra resursfördelning kan vi få människor att bo kvar och flytta hit, och få företag att etablera sig här. Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela landet. Några av våra förslag är: – En bättre fördelningspolitik ska finnas för att garantera...

Tillgänglighet underlättar för alla

  Vänsterpartiet i Bergs kommun arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla kan vara delaktiga på samma villkor. Ungefär 1 av 5 har en funktionsnedsättning. Att göra samhället mer tillgängligt är därför en förutsättning för att alla ska kunna vara aktiva på lika villkor. Det handlar om grundläggande demokratiska rättigheter. Vi vill: att arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler ska vara tillgängliga. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma grundläggande rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet. att diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet ska skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort. att lagen om stöd och service till vissa...

Romernas nationaldag

Den 8 april firas den romska nationaldagen. Romer har funnits i Sverige i flera hundra år, är en av Sveriges nationella minoriteter och har en rik historia och kultur när det gäller till exempel språk, berättelser och musik. Det är en dag för stolthet och glädje och för att fira och synliggöra romsk kultur. Men tyvärr också en dag att minnas de övergrepp och den diskriminering gruppen tvingats möta och fortfarande möter. I Sverige har romer diskriminerats på olika sätt i historien, nekats bostäder, tvångssteriliserats och fråntagits sina barn. I modern tid har svensk polis utan grund upprättat register över...

Fira 8 mars på Storsjöteatern

Region Jämtland Härjedalen bjuder in till en heldag i feminismens tecken. Allt från föreläsningar till dans finns på programmet. Bland annat kommer Clara Bodén visa delar ur sin film ”Lgh+bil och allt jag har och äger”, Kata Nilsson, S-kvinnor, kommer att bjuda på Spoken word,  det blir dansmedley med dansföreningen Jämtflammorna och  Angelica Sjöstedt Landén lektor i genusvetenskap på Mittuniversitetet pratar om ”Drömmen om det jämställda Sverige”, och mycket mycket mer! Se det fullständiga programmet här. Vänsterpartiet finns på plats på Storsjöteatern med bokbord och kommer få besök av Eva-Britt Svensson, före detta EU-parlamentariker och författare till ”EU vill stoppa våldet mot kvinnorna”. Eva-Britt Svensson kommer att hålla...