sida

Bra jobb åt alla och sex timmars arbetsdag

Full sysselsättning ska vara målet för den ekonomiska politiken. Vi vill sätta fler i arbete. Vi vill lagstifta om rätt till heltid och ta bort delade turer. Vi tar striden för sex timmars arbetsdag vilket motverkar arbetslösheten,
förbättrar hälsan och ökar jämställdheten. I kommuner där Vänsterpartiet är med och styr visar vi redan i dag att vi går från ord till handling när det gäller jämställdhet, till exempel har vi höjt lönen i kvinnodominerade låglöneyrken.

Visste du att - tiden
Kopiera länk