sida

En minskning av klimatutsläppen

Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi vill agera mot utsläppen nu, för i morgon kan det vara för sent. Buss och tåg är en av lösningarna för att få till hållbara transporter som minskar klimatpåverkan. Avgifterna behöver därför vara låga och det måste finnas fler avgångar att välja mellan.

Med din röst rustar vi upp järnvägen, upphandlar lokalt från jämtländska bönder och investerar i förnyelsebar
energi. I samband med att vi bygger ut de gröna alternativen avvecklar vi också kärnkraften. Det tycker vi är bra. Det gör nog miljön också.

Visste du att - klimat
Kopiera länk