sida

För tolerans – mot rasism

Rasister utnyttjar människors oro för framtiden, och skyller på invandrare istället för att ta tag i de verkliga problemen. De så kallade ”integrationsproblemen” handlar om dåliga bostäder, arbetslöshet och en ojämlik skola – och är ett resultat av högerpolitik.

Vi vill värna asylrätten och se till så de som flyr från krig och förtryck kan få skydd. I Jämtlands län håller vi ihop mot rasismen och välkomnar alla som vill bo här med öppna armar. Vänsterpartiet är extremhögerns motpol.

Kopiera länk