sida

Ingen feminism utan socialism

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti, det genomsyrar alla våra politiska förslag. Vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter. För att det ska bli möjligt krävs det politisk handling. Vi jobbar för feministiskt självförsvar och genuspedagogik i skolan. Vi vill ge statligt grundstöd till kvinnojourerna på 200 miljoner per år – vilket inte minst skulle skapa en tryggare situation för utsatta kvinnor i Jämtlands län.

vvag
Kopiera länk