sida

Konkret politik för landsbygden!

Vänsterpartiet har en konkret politik för landsbygden, en politik som tar hänsyn till både miljö, invånare och företag. Det handlar bland annat om riktade statliga stöd utanför utjämningssystemet, exempelvis till utflyttningskommuner, och till kollektivtrafik för landsbygden.

Lokalsamhället ska enligt lag få ordentlig ersättning för produktionen av vind- och vattenkraft. Staten ska ta fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek och post.

Du kan läsa mer om vår politik för landsbygden här, på Vänsterpartiets hemsida.

Kopiera länk