sida

Välfärd istället för vinster

Vänsterpartiet säger tydligt nej till vinster i välfärden.
Några få, stora bolag gör vinster på hundratals miljoner kronor per år i välfärden, främst genom att ha färre anställda. De pengar vi betalar i skatt till skolan, vården och omsorgen ska stanna där och inte gå till privata vinster.

Vi ser positivt på alternativ som personalkooperativ och stiftelser, så länge de inte drivs i vinstsyfte. Vår modell innebär att överskottet ska återinvesteras i verksamheten. Då finns det mer pengar till löner för barnskötare, vårdpersonal och lärare.

Visste du att - vinsteri välfärden

En likvärdig skola för alla

Skolan måste jämna ut förutsättningarna mellan elever. Alla ska ha chans att bilda sig, oavsett om ens föräldrar är akademiker eller saknar gymnasiepoäng.

I dag tvingas många kommuner skära ner på skolan samtidigt som privata bolag tillåts göra vinst, ofta på lärarnas och elevernas bekostnad. Vi vill att skolan ska vara lika bra i hela landet och vill därför skjuta till extra pengar från staten.

Ett tillgängligt samhälle – det är bra för alla
Vi lever i en verklighet som utestänger en stor del av befolkningen från det liv som borde vara allas rättighet. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att brist på ​tillgänglighet är en diskrimineringsgrund. Alla ska ha möjlighet till ett bra liv.

Därför vill vi förändra samhället på många områden. Delaktighet är en förutsättning för välmående för var och en där arbetsliv, resor, fritid och kultur är några viktiga bitar. Det handlar om att ge möjligheter till var och en efter sina förutsättningar och livsvillkor. Det handlar om respekt, rättvisa och människovärde.

Likvärdig sjukvård i hela landet
Sverige ska ha en sjukvård med hög kvalitet, med god tillgänglighet och fördelad efter behov. Därför vill vi lägga mer pengar på sjukvården istället för skattesänkningar­ och vinster i välfärden. Då kan vi anställa fler inom vården, höja lönerna och garantera en god vård för alla.

Kopiera länk