sida

Vänsterpartiet Krokom

Vår politik gör skillnad!

Läs mer om vår politik

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som har ett ekologiskt perspektiv och som arbetar mot rasism och diskriminering. Vänsterpartiet i Krokom vill stoppa privata vinster i välfärden, som i hemtjänst och äldreomsorg. Istället satsar vi på ökad bemanning och fler sociala aktiviteter inom äldreomsorgen. Kommunen ska ta ansvar för kommunens invånare och inte minst äldre, barn och människor med behov av stöd. Verklig valfrihet för vårdtagare är att de som insatsen gäller ska ha större inflytande på innehållet och i så hög utsträckning som möjligt möta en och samma personal. Delade turer inom omsorgen ska bort!

Vilka miljöfrågor är viktiga för Krokoms vänsterparti?
– Stoppa planerna på stora fiskodlingar i Storsjön. Av miljöskäl förordar vi istället bassängbaserade fiskodlingar på land. En förutsättning för en levande landsbygd är att vi kan resa kollektivt. Det behövs tillgängliga, moderna och flexibla lösningar i glesbygden, som anropstrafik och att byalag ska få tillgång till kommunal minibuss. Vi driver också att kommunen ska ställa sociala, ekologiska och arbetsrättsliga krav i upphandlingar.

Vad har Vänsterpartiet mer för kommunala krav i Krokom?
Att Krokoms kommun ska ta ett större ansvar när det gäller samhällsservice, som Änge sporthall, kulturhus i Krokom och att kommunen återupprättar allmän tillgång till Önsjöns badplats. Vi ska öka kulturbudgeten och införa gratis kulturskola.

Vi behöver ha fler vuxna i skolan och på fritids. Särskola och barn med särskilda behov ska få extra resurser. Kvinnojouren ska ha långsiktig finansiering. Vi vill öka stödet till integrationsenheten. Vi uppskattar projekt som Jalla Café, Träffpunkt Mångfald och Vänner utan gränser.

Rennäring är en viktig näring i Jämtlands län och ett viktigt riksintresse som kommunen ska stödja. Vi vill att Krokoms kommun kraftfullt ska stödja samer och motverka all diskriminering.

Vänsterpartiet i Krokom är aktiva – efter varje kommunfullmäktige ger vi ut ett informationsblad, Vänsterkroken, om vad som händer i kommunen och vad vi gör.

Vänsterkroken och mer om oss finns på: krokom.vansterpartiet.se

MonaLisa Norrman, ordförande
[email protected], 070-266 77 89

Jörgen Blom, gruppledare i kommunen
[email protected], 073-081 55 44

Kopiera länk