Vänsterpartiet Ragunda

Vänsterpartiet Ragunda

 

Vi tror på en framtid för Ragunda kommun!

Jämlik skola, vård och omsorg – oavsett i vilken kommundel du bor
Hos Vänsterpartiet i Ragunda kommun ser vi värdet av en bra och jämlik skola, vård och omsorg. Oavsett var i kommunen man bor. För det krävs en bra personalpolitik som ger möjligheter till utbildning och fortbildning. Vänsterpartiet i Ragunda kommun värnar om alla våra skolor och ser fördelarna med små klasser och möjligheten att följa och ”fånga upp” varje enskild elev.

Invandring som möjlighet
Vi ser positivt på invandringen och den befolkningsökning den innebär. Fler invånare betyder i förlängningen fler jobb, bättre kommunikationer och ökade möjligheter för kommunens skolor, företag och affärsverksamheter. Men en ökad invandring kräver också att kommunen har en långsiktig strategi för att integrationen ska gå snabbt och smidigt för alla inblandade. Kommunen, Migrationsverket, företag och föreningar behöver hjälpas åt för att alla Ragundabor, gamla som nya, ska trivas och utvecklas tillsammans.

Vi vill ta vara på bygdens resurser
Naturen och kulturen – med Sveriges bästa kulturskola, ett aktivt föreningsliv och friluftsliv – är stora tillgångar för Ragunda kommun. Vänsterpartiet vill se mer satsningar på kultur och natur. Vi värnar om våra bibliotek och vill se ökade möjligheter för lokala hantverkare och producenter av närproducerad mat. Vi tycker att invånarna i vår kommun ska få ett bra utbud av både kultur, miljö och god mat med lokal förankring – inte minst i skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen!

Vänsterpartiet i Ragunda växer
Liksom i resten av Sverige växer Vänsterpartiet i Ragunda. Delar du våra värderingar och vill du också vara med och arbeta för att göra vår kommun bättre? Välkommen till oss!

Ordförande: Alida Johansson
Mobil: 070-679 49 62
E-post: [email protected]

Följ oss på Facebook:
facebook.com/vansterpartietragunda