Inga vinster i välfärden

Tillgänglighet underlättar för alla

  Vänsterpartiet i Bergs kommun arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla kan vara delaktiga på samma villkor. Ungefär 1 av 5 har en funktionsnedsättning. Att göra samhället mer tillgängligt är därför en förutsättning för att alla ska kunna vara aktiva på lika villkor. Det handlar om grundläggande demokratiska rättigheter. Vi vill: att arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler ska vara tillgängliga. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma grundläggande rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet....

Romernas nationaldag

Den 8 april firas den romska nationaldagen. Romer har funnits i Sverige i flera hundra år, är en av Sveriges nationella minoriteter och har en rik historia och kultur när det gäller till exempel språk, berättelser och musik. Det är en dag för stolthet och glädje och för att fira och synliggöra romsk kultur. Men tyvärr också en dag att minnas de övergrepp och den diskriminering gruppen tvingats möta och fortfarande möter. I Sverige har romer diskriminerats på olika sätt i historien, nekats bostäder, tvångssteriliserats och fråntagits sina barn. I modern tid har svensk polis utan grund upprättat register över...

Fira 8 mars på Storsjöteatern

Region Jämtland Härjedalen bjuder in till en heldag i feminismens tecken. Allt från föreläsningar till dans finns på programmet. Bland annat kommer Clara Bodén visa delar ur sin film ”Lgh+bil och allt jag har och äger”, Kata Nilsson, S-kvinnor, kommer att bjuda på Spoken word,  det blir dansmedley med dansföreningen Jämtflammorna och  Angelica Sjöstedt Landén lektor i genusvetenskap på Mittuniversitetet pratar om ”Drömmen om det jämställda Sverige”, och mycket mycket mer! Se det fullständiga programmet här. omslagsbildFeminism_942 Vänsterpartiet finns på plats på...

Specialistundersköterskor i Region Jämtland Härjedalen

Undersköterskor i Region Jämtland Härjedalen bör också få kompetensutveckling och möjligheten att specialisera sig. Det beskedet fick vänsterpartiets Börje Lundin då han ställde frågan i regionfullmäktige den tionde februari. Det är bra att även undersköterskor har möjlighet till karriär och att få möjligheten till utbildning och specialisering, säger Börje Lundin, regionfullmäktigeledamot från Kälarne. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har redan planer att införa systemet med akademisk specialisttjänstgöring, AST, för sjuksköterskor i Region Jämtland Härjedalen. Hur en vidareutbildning för undersköterskor kommer se ut är ännu oklart. Det är en jämställdhetsfråga, säger Börje Lundin vidare, men också en fråga om att tydliggöra att undersköterskor är viktiga för utvecklingen av hälso- och sjukvård i Region Jämtland Härjedalen. Redan inför...