Inga vinster i välfärden

Lokal kommun- och landstingsdag 16 november

En dag i politikens tecken, som riktar sig särskilt till dig med ett förtroendeuppdrag i kommunen eller landstinget. Förmiddagen ägnas åt rollspel där nya och mer erfarna förtroendevalda tillsammans får testa hur det är att sitta på ett nämndmöte. Vi kommer också att få se korta filmklipp där några centrala partiföreträdare berättar om vårt kommun- och landstingsarbete och ger oss diskussionsfrågor. Under eftermiddagen delar vi upp oss i grupper för att titta närmare på olika frågor som kan vara aktuella i arbetet både i kommunerna och i landstinget. Vi har bjudit in flera olika föreläsare för att inleda diskussioner om följande fyra teman: Barn, skola...