artikel

Specialistundersköterskor i Region Jämtland Härjedalen

Börje Lundin
Börje Lundin. Foto: Emilia Blomqvist

Undersköterskor i Region Jämtland Härjedalen bör också få kompetensutveckling och möjligheten att specialisera sig. Det beskedet fick vänsterpartiets Börje Lundin då han ställde frågan i regionfullmäktige den tionde februari.

Det är bra att även undersköterskor har möjlighet till karriär och att få möjligheten till utbildning och specialisering, säger Börje Lundin, regionfullmäktigeledamot från Kälarne.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har redan planer att införa systemet med akademisk specialisttjänstgöring, AST, för sjuksköterskor i Region Jämtland Härjedalen. Hur en vidareutbildning för undersköterskor kommer se ut är ännu oklart.

Det är en jämställdhetsfråga, säger Börje Lundin vidare, men också en fråga om att tydliggöra att undersköterskor är viktiga för utvecklingen av hälso- och sjukvård i Region Jämtland Härjedalen.

Redan inför sommaren 2014 utökades tjänsterna inom vårdnära service på sjukhuset i Östersund. Uppgifter som transport av patienter, mathantering och städ lades då i högre utsträckning över på anställda utan vårdutbildning.
Framförallt frigör detta tid för undersköterskor, tid som kan ägnas åt vårdtagarna.

Om nu undersköterskor får utbildning och övertar uppgifter från sjuksköterskor kan sjuksköterskor i sin tur utbildas och ta över uppgifter från läkare. En satsning på specialistundersköterskor kan alltså både leda till ett
effektivare vårdsystem och göra regionen till en mer attraktiv arbetsgivare.

Regiongruppen
Emilia Blomqvist

Kopiera länk