sida

Vänsterpartiet Berg

Människa och miljö före vinstintressen

Utveckla kulturmiljön – stoppa gruvplanerna
För oss i Vänsterpartiet Berg är det självklart att säga nej till uranbrytning. Det handlar om ideologi och om människosyn – vi sätter människa och miljö före privata vinstintressen. Människorna som bor i och lever av den vackra kulturmiljön i Storsjöbygden går före de miljardvinster som gruvbolagen räknar på.

Ge den gemensamma välfärden rätt förutsättningar
Lika självklart är det för oss att säga nej till privata vinstintressen i vård, omsorg och skola. När människors behov av hjälp och stöd blir en handelsvara hotas hela idén om en jämlikt och rättvist fördelad välfärd. Kommuner och landsting ska ha tillräckligt med pengar för att upprätthålla en så pass bra välfärd att några privata aktörer inte behövs.

Upprusta infrastrukturen
Framtiden i vårt glest befolkade län avgörs av tillgången till modern infrastruktur. Vägar och järnvägar, el- och mobilnät och inte minst internetanslutningar måste hålla hög standard. Här måste staten gå in och fördela pengarna – för vi klarar inte på egen hand, med nuvarande befolkningsunderlag, att underhålla infrastrukturen. Om vi ska kunna leva på jämlika villkor i södra och norra Sverige måste pengar fördelas tillbaka hit, till inlandet med de stora skogarna och älvarna. Vänsterpartiet har en konsekvent politik, från EU och riksdagen och ner till lokal nivå, för utveckling även i glesbygd.

Kontakt:

[email protected]

Kopiera länk