sida

Vänsterpartiet Härjedalen

Här kan du läsa Vänsterpartiet Härjedalens valplattform 2022:

För en bättre skola och omsorg i Härjedalen

Förbättra för personalen i vård och omsorg

Vi vill förbättra villkoren för anställda inom vården. Det gör vi genom att bland annat minska antalet delade skift, införa 6 timmars arbetsdag som heltid och samtidigt effektivisera genom förbättringar inom logistiken. Vi är mot vinstintressen inom vården eftersom det försämrar kvaliteten och de anställdas villkor.

Utveckla infrastrukturen
Logistiken och infrastrukturen i Härjedalen måste förbättras, vägarna är överlag i dåligt skick, vilket måste åtgärdas snarast. Inte minst den växande turismbranschen behöver bra vägar för att fortsätta utvecklas. Vi är emot ”genvägen” som planeras över Regnsjö-Älvros och anser att det är bättre att satsa på en bättre lösning i korset i Sveg.

Satsa på hela kommunens utveckling
Vi anser att kommunen måste bli bättre på att marknadsföra det som finns här. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att göra kommunen mer attraktiv för etablering av företagare, särskilt inom de branscher som i framtiden kan erbjuda ett större antal invånare fast arbete.

Mer resurser till skolan
Att satsa på skolan är viktigt för Härjedalens framtid. Lärarnas arbetssituation måste ses över. Som ett första steg i att förbättra denna bör kommunen satsa på att ge lärarna de resurser de behöver för att hantera de nationella proven. Att elever som väljer att läsa på Härjedalens gymnasium har möjlighet att bo på elevhem och bra kommunikationer hem till familjen är viktigt för oss.

Kontakta oss gärna!
[email protected]

Kopiera länk