sida

Vänsterpartiet Bräcke

Här kan du läsa Vänsterpartiet Bräckes valfolder 2022:

God livsmiljö i Bräcke kommun

Det ska vara tryggt att bo och leva i Bräcke kommun. God hälsa och positiv livsmiljö är viktigt för alla. Vår ambition är att ge bästa möjliga service till medborgarna utan att äventyra god ekonomisk hushållning.

Vi vill utveckla bra boenden för såväl gamla som unga i kommunen. Funktionshinder ska inte heller försvåra ett gott liv i Bräcke kommun. Vi slår vakt om väl fungerande hälsocentraler, med fast läkarbemanning. Stafettläkare är en dyr och otrygg lösning.

Kommunens byar och samhällen ska ha en miljö som är attraktiv och hälsosam.
Våra livsmedelsföretag ska stöttas för att kunna ge utveckling i våra lokalsamhällen. Maten i skolor och på äldreboenden ska så långt som möjligt vara närproducerad.

Kultur är ”mat för själen”.  För Vänsterpartiet är kulturen den oas som kan ge välbefinnande och kraft att orka med vardagen. Kultur ger också positiva hälsoeffekter. Vet du att människor som sjunger i kör får klart sänkta stressnivåer?

Barns och ungdomars vardagsstress måste tas på allvar. Bra kulturskola och bibliotek som når de unga är viktiga inslag.

Vänsterpartiet står för en god välfärd som är tillgänglig för alla, utan privata vinstintressen.

Vill du göra en bra kommun bättre?

Har du idéer på förbättringar av Bräcke kommun och delar Vänsterpartiets värderingar?
Välkommen att göra din röst hörd hos oss!

[email protected]

Anders Lundqvist, gruppledare i kommunen
[email protected]

Kopiera länk