sida

Vänsterpartiet Östersund

 

Fler i vår kommun blir äldre, vilket är en positiv utveckling, men det innebär också att äldreomsorgen behöver ökade resurser.

Framtidens utmaningar kräver att Östersunds kommun måste bli en attraktiv. Fler fasta tjänster, ingen minutstyrning och bevis för arbetets värde även i lönekuvertet är viktiga steg.

Med en gemensamt driven äldreomsorg kan vi förbättra för både personalen och de äldre. Våra skattepengar ska prioriteras till våra invånare och inte bli till vinstudelningar i privata omsorgsbolag.

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt få ned utsläppen. Regeringens politik är direkt klimatfientlig och det gäller nu att vi lokalt gör så gott vi kan för att så långt som möjligt minska skadorna den kommer leda till.

För Vänsterpartiet är det uppenbart att samhället måste ställa om och bli långsiktigt hållbart. Den blinda tron på marknaden och att blunda för klimatkrisen borde vara gårdagens politik.

En av våra prioriterade frågor i kommunen är att kollektivtrafiken behöver utvecklas och göras bättre i kommunen. Du ska som invånare i Östersund känna att det går att ställa bilen och ändå ta dig dit du behöver.

Grönområden Östersund behöver utvecklas och stärkas. De behövs inte bara för rekreation och återhämtning i en stressig vardag, de fungerar också som både luftrenare och dagvattenlösningar.

I en likvärdig och jämlik skola går elever med olika bakgrund. Så ser det tyvärr inte ut idag. Marknadsskolan delar upp skolelever i A- och B-lag. Den slår undan benen för den kommunala skolan och har gjort lett till att jämlikheten minskar. Skolan ska vara en trygg plats där alla barn ska kunna utvecklas.

Det finns ett stort behov av att stärka barn- och elevhälsan. Köerna till regionens ungdomspsykiatri är långa, vilket gör att de som behöver hjälp lämnas att klara sig själv. Barn med mental ohälsa och/eller neuropsykiatriska diagnoser förtjänar också en god skolgång.

Det är allt svårare för unga vuxna att få råd med sin första egna bostad då priserna på både nya hyres- och bostadsrätter är höga. Problemet slår också hårt mot kvinnor utsatta för våld i nära relation, att snabbt hitta en ny bostad för sig och eventuella barn är idag alldeles för svårt.

Allmännyttan behöver inte bara värnas utan även byggas ut. Det innebär att inga fler hyresrätter som tillhör allmännyttan ska säljas ut. Det innebär också att det kommunala bostadsbolaget Östersundshem måste bygga bostäder som passar efterfrågan bland kommuninvånarna.

Östersund är en kommun där kultur prioriterats bort politiskt men lever vidare tack vare ideella krafter. Ideella krafter orkar dock inte hur länge som helst, för ett hållbart kulturliv i vår kommun krävs det att det får kosta.

Kulturen är under attack, ute i Europa men också här i Sverige. I Norrköping har det SD-stödda borgerliga styret avskaffat stadens kultur- och fritidsförvaltning, regeringen attackerar landets alla folkbildande studieförbund och viljan att dra ned på resurserna har setts från samma håll även här i vår region.

Vänsterpartiet anser tvärtom att kulturens andel av kommunbudgeten behöver höjas. Östersunds kommun ligger långt under andra jämförbara kommuner när man ser till hur mycket pengar per invånare som satsas.

Vi ser det också som en prioriterad fråga att värna de samiska kulturformerna och göra satsningar på att stärka samisk språkutveckling, då vi har många invånare i vår kommun som är bärare av ett samiskt kulturarv.

ORDFÖRANDE
Christina Hedin [email protected]

POLITISK SEKRETERARE: 
Tore Walldén [email protected]

LEDAMÖTER PARTIFÖRENINGSSTYRELSEN
Peter Bodemyr
Agneta Isén Malmquist
Sergio Diaz
Sandra Lehmann

FÖRTROENDEVALDA
Christina Hedin. Gruppledare, ledamot i Kommunfullmäktige samt vice ordförande i Miljö- och samhällsnämnden
Nisse Sandqvist, ledamot i kommunfullmäktige
Hanne Krogfjord, ledamot i kommunfullmäktige
Johan Flander, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sandra Lehmann, ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

Tobias Frisk, ersättare i kommunfullmäktige
Agneta Isén Malmqvist, ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i valnämnden

Alexander Harald, ersättare i tekniska nämnden

Kontakta oss:
[email protected]

Besök oss gärna på Facebook eller Instagram

Kopiera länk