artikel

Tillgänglighet underlättar för alla

 

Vänsterpartiet i Bergs kommun arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla kan vara delaktiga på samma villkor. Ungefär 1 av 5 har en funktionsnedsättning. Att göra samhället mer tillgängligt är därför en förutsättning för att alla ska kunna vara aktiva på lika villkor. Det handlar om grundläggande demokratiska rättigheter. Vi vill:

  • att arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler ska vara tillgängliga. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma grundläggande rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet.
  • att diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet ska skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort.
  • att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ändras, så att rätten till personlig assistans stärks.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt för Vänsterpartiet och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället.

Kopiera länk