artikel

Alliansfrihet – ja! Nato – nej!

Den sista veckan i maj och första i juni kretsar mer än hundra bombplan över norra delen av Sverige, en stor del av dem från Nato-länder. Men var är den offentliga debatten som handlar om denna enorma militära flygövning – Arctic Challenge Exercise, ACE?

Ett närmande till Nato innebär att vi tillåter Nato-styrkor att, med Sverige som bas, öva och bedriva krigsinsatser mot tredje land. Vår trovärdighet som alliansfritt land urholkas och vi fastnar som gisslan i ett spel där det på förhand är bestämt vem som är god och vem som är ond.

Media präglas av krigshot och tilltro till militära ingripanden. Men hotbilder som Rysslands upprustning och invasion av Ukraina, som naturligtvis är oacceptabelt, är inte hållbara argument för att Sverige, utan offentlig debatt, ska ta ytterligare ett steg bort från alliansfrihet. Tyvärr är detta vad som just händer i det fördolda.

I skuggan av höstens valrörelse undertecknade den förra regeringen ett värdlandsavtal med Nato. Försvarsdepartementets juridiska experter är nu sysselsatta med att ändra svenska lagar för att passa med detta avtal. På våren 2016 är det tänkt att allt detta ska godkännas av riksdagen. Samtidigt matas vi med påståenden om att det internationella läget är farligt, hotande och osäkert.

Värdlandsavtalet går fortfarande att stoppa. Vi som engagerar oss för fred och solidaritet måste samarbeta för att bli starkare. Vi vill inte höra bombplanen över oss och vi vill inte lyssna på det militärindustriella komplexets vilja att sälja vapen.

Norrlands natur har genom historien exploaterats och skövlats för att välstånd och rikedom skulle kunna byggas i andra delar av landet utan rättvis fördelning tillbaka till samhällena i norr. Att låta Norrland fungera som militär lekplats utan att det finns förankring hos oss som bor här bekräftar än en gång att samma gamla synsätt dominerar även dagens politiska beslut.

Vänsterpartiet Jämtlands län genom Jessika Svensson, distriktsordförande

Kopiera länk