Inga vinster i välfärden

Alliansfrihet – ja! Nato – nej!

Den sista veckan i maj och första i juni kretsar mer än hundra bombplan över norra delen av Sverige, en stor del av dem från Nato-länder. Men var är den offentliga debatten som handlar om denna enorma militära flygövning – Arctic Challenge Exercise, ACE? Ett närmande till Nato innebär att vi tillåter Nato-styrkor att, med Sverige som bas, öva och bedriva krigsinsatser mot tredje land. Vår trovärdighet som alliansfritt land urholkas och vi fastnar som gisslan i ett spel där det på förhand är bestämt vem som är god och vem som är ond. Media präglas av krigshot och tilltro...

Vänsterpartiet Jämtlands län kräver landsbygdssatsningar

Storstäderna gynnas på landsbygdens bekostnad. Det går igen från skatteutjämning där rika förortskommuner till Stockholm gynnas på landsbygdens bekostnad, till hur alliansens så kallade ”valfrihet” och vinstjakt inneburit sämre service och tillgänglighet inte minst på landsbygden. Marknaden löser inte landsbygdens behov. Vårdcentraler, skolor, apotek och bibliotek riskerar att försvinna. Med ökat statligt ansvar, stoppade privatiseringar, utökad service och bra resursfördelning kan vi få människor att bo kvar och flytta hit, och få företag att etablera sig här. Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela landet. Några av våra förslag är: – En bättre fördelningspolitik ska finnas för att garantera...

Tillgänglighet underlättar för alla

  Vänsterpartiet i Bergs kommun arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla kan vara delaktiga på samma villkor. Ungefär 1 av 5 har en funktionsnedsättning. Att göra samhället mer tillgängligt är därför en förutsättning för att alla ska kunna vara aktiva på lika villkor. Det handlar om grundläggande demokratiska rättigheter. Vi vill: att arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler ska vara tillgängliga. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma grundläggande rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet....

Romernas nationaldag

Den 8 april firas den romska nationaldagen. Romer har funnits i Sverige i flera hundra år, är en av Sveriges nationella minoriteter och har en rik historia och kultur när det gäller till exempel språk, berättelser och musik. Det är en dag för stolthet och glädje och för att fira och synliggöra romsk kultur. Men tyvärr också en dag att minnas de övergrepp och den diskriminering gruppen tvingats möta och fortfarande möter. I Sverige har romer diskriminerats på olika sätt i historien, nekats bostäder, tvångssteriliserats och fråntagits sina barn. I modern tid har svensk polis utan grund upprättat register över...